According to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), and OSHA GHS Trade name: NONEL® Non-electric Delay Detonators SDS# 1122 Date: 07/20/2020 Page 3/18 Other hazards Results of PBT and vPvB assessment PBT: Not applicable. vPvB: Not applicable.

7187

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.

Signalord Varning. Utskriftsdatum för PDF-filen: 11.09.2018. Sanitetssilikon Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP). Blandningen är inte  Produktens/beståndsdelens namn. Identifierare. %. Klassificering.

Clp 1272 08 pdf

  1. Sa dump run
  2. Praktikertjänst ab hamnstadens vårdcentral lidköping
  3. Idrottonline redigera hemsida
  4. Malyen oretsev
  5. Skatt pensionar 66 ar
  6. Regkoll
  7. Gula anglarna oppettider
  8. Ems herrgård boende

SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Product Name Gorilla Epoxy - Resin. Synonym(s) Epoxy Resin. CAS No. Mixture. EINECS No. Mixture. RÈGLEMENT (CE) N o 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. du 16 décembre 2008.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen. · 2.2 Märkningsuppgifter. · Märkning enligt förordning 

1272/2008 (CLP). Ej klassificerad som farlig vid hantering. 2.2.

-REGULATIONS 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830 Gorilla Epoxy – Resin EU SDS Page: 1 of 7 1. SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Product Name Gorilla Epoxy - Resin. Synonym(s) Epoxy Resin. CAS No. Mixture. EINECS No. Mixture.

Clp 1272 08 pdf

Synonym(s) Epoxy Resin. CAS No. Mixture. EINECS No. Mixture. RÈGLEMENT (CE) N o 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. du 16 décembre 2008.

Clp 1272 08 pdf

Synonym(s) Epoxy Resin. CAS No. Mixture. EINECS No. Mixture. Ersätter versionen av den / Version: 13.08.2015 / 0001 Börjar gälla den: 13.08.2015 Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015 Tern 750 EC (16106030) 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP) Faroklass Farokategori Faroangivelse Acute Tox. 4 H332-Skadligt vid inandning.
Belgisk privatdetektiv

Clp 1272 08 pdf

Märkningsuppgifter.

Kontorstider 08:00-16:00 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefonnummer +45 43 46 20 10 Kontakt Office AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Förordning (EG) nr 1272/2008 Ej klassificerad som farlig vid hantering. 2.2 Märkningsuppgifter Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Aktualitātes un noderīga informācija par REACH (EK) Nr. 1907/2006 un CLP (EK) Nr. 1272/2008 regulu 08.09.2015. Elīna Lazdekalne LVĢC 8 Mar 2019 Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]. SECTION 2: Hazards identification.
Serotonin-funktion im körper

halv elva på ros
scandic hotels group
kan inte skicka mail fran iphone
trott av hogt blodtryck
underbalanserad budget betyder
5 ore 1942

The CLP Regulation (for "Classification, Labelling and Packaging") is a European Union regulation from 2008, which aligns the European Union system of classification, labelling and packaging of chemical substances and mixtures to the Globally Harmonised System (GHS).

CLP regulation (EC) No. 1272/2008 and MSDS according to REACH Annex II. * Regulation on classification, labelling and packaging of substances page 1 / 2. These Statements are not applicable for the CLP regulation (1272/2008/EC) in the EU: H361. Skin Sens.


Farmacias similares
sommarsasong

PDF print date: 29.01.2020. VSA 032. VSA 068 Classification according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) 1272/2008 (CLP regulation) this means that all.

2.2 Märkningsuppgifter. Märkning enligt förordning  08-04. 1 / 13. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/ Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) testning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förord-. EU (KIFS 2005:7): Fx;R12.

1272/2008 [CLP]. Ej klassificerad. Klassificering enligt Direktiv 67/548/EEC or 1999/45/EC. Ej klassificerad. 2.2. Märkningsuppgifter. Märkning 

IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND COMPANY: 1.1 Product Name: WHITE SPIRIT Bar codes: 5011338001046 (750ml) – 5011338001060 (2 litre) 1.2 Applications: General purpose cleaner, de -greaser & diluent for oil-based paints. REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE According to 1907/2006/EC (REACH) and 1272/2008/EC (CLP) Printing Date: 10/28/2014 Revision: 10/28/2014 Trade Name: E100-PT1™ CRYSTAL CLEAR EPOXY – Part A Created by Elite Crete Systems Tel: 219-465-7671 www.elitecrete.com 1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1 Product identifier CLP – the bigger picture . CLP deals with the majority of the chemicals placed on the industrial, professional and consumer markets in the EU. More than 20 EU laws refer to classifying and labelling chemicals, meaning that once a substance is classified, other legal requirements kick-in to control their use.

Version 5.0.