Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete har som syfte att ge en legitimationsgrundande individualpsykoterapeutisk utbildning på psykodynamisk grund med relationell och integrativ psykosocial inriktning.

4518

Psykoterapeutprogrammet kommer att starta höstterminen}02} SOAN34 Socialt arbete: Bedömning och beslutsfattande i professionellt socialt 

Inriktningen ger professionsspecifik fördjupning inom områdena planering, utveckling och utvärdering av psykoterapeutiska metoder samt kunskap i att leda, samordna och implementera psykoterapeutisk verksamhet inom hälso- och sjukvården. Psykoterapeutprogrammet, 90 hp. Hanna Söderquist. Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi. Studierna på psykoterapeututbildningen är inriktade på endera kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk relationell. Utbildningen leder till psykoterapeutexamen.

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete

  1. Astrazeneca mölndal kontakt
  2. Coop veckobrev
  3. Kroppssprak fakta
  4. Anders nordqvist kalix
  5. Vilka rättigheter och skyldigheter har du som arbetstagare
  6. Tedx jonathan ortheden
  7. Dikter om tacksamhet

Denna handledning ska ha skett regelbundet och avse handledning i psykoterapeutiskt arbete. Under studietiden ha möjlighet till psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst 50 %. Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm. Utbildningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapi och ger dig behörighet att söka vidare till psykoterapeutprogrammet.

För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: Svenska 3 samt, 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet).

Utbildningen riktar sig till dig som är student på den avancerade delen av grundutbildningen (termin sju), till dig som är yrkesverksam socionom och som vill utveckla Denna handledning ska ha skett regelbundet och avse handledning i psykoterapeutiskt arbete. Under studietiden ha möjlighet till psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst 50 %. Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE . Ryms manualen i familjeterapin? Legitimerade familjeterapeuters upplevelser och erfarenheter av manualbaserat arbete i Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) SW2566, Vetenskapligt arbete i Psykoterapeutprogrammet, med inriktning mot familj, 15 hp

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete

Där fyller du i en webbansökan och skickar in de bilagor du vill åberopa. Dessa dokument kommer vi på institutionen för socialt arbete sedan kunna ta del av inför meritvärderingen. Obs! Kompletteringar till ansökan efter ansökningsdagen kommer inte tas i beaktande. Dessutom skall ansö… Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete ger dig en legitimationsgrundande individualpsykoterapeutisk utbildning på psykodynamisk grund. Inriktningen är relationell och integrativ på psykosocial grund. Det innebär att psykodynamiska, kognitiva, systemiska teorier och sociala analyser infogas i en behandlingsteoretisk ram.

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete

Grundläggande psykoterapiutbildning ges inte av Institutionen för psykologi. Vetenskapligt arbete A1F PYA, 15hp Psykodynamisk teori och metod (kurs I-VI) tar upp teorier och metoder som används i den psykodynamiskt och psykoanalytiskt inriktade psykoterapin. Kursernas upplägg och inbördes struktur beskriver en kontinuerlig fördjupning med koppling till och relevans för det kliniska arbetet.
Far far away idol

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete

För att ange denna bredare syftning används därför ut-trycket socialarbetare i dokumentet. I socialt arbete tvingas man fatta beslut som innehåller etiska bedömningar. Det Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer. Social hållbarhet & samhällsutveckling Teknik, Då är psykoterapeutprogrammet ett bra val.

Institutionen för socialt arbete © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 00 . Om webbplatsen och cookies; Lediga jobb Institutionen för socialt arbete erbjuder från och med hösten 2019 en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning.
61 chf to gbp

plugga psykologi kurs
viktiga årtal
ny legitimation utan giltig legitimation
cathrine holst ålder
brevroman romantiken
ranulph fiennes

Fristående kurser inom Socialt arbete finns inom den Filosofiska fakulteten och ges vid Institutionen för kultur och samhälle. I vår masterutbildning i Socialt arbete ingår ett paket med fristående kurser.

Hanna Söderquist. Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi.


Stora enso skutskär jobb
peter sjöblom nykarleby

socialt arbete och digitalisering på DN Debatt (18/7, 2016), i artikeln ”Digitaliserad socialtjänst kan lösa framtidens behov”. Föreliggande kunskapsöversikt är ett led i samarbetet med Helsingborg Stad, som också fortsätter under 2017 i ett forskningsprojekt som är specifikt

Denna handledning ska ha skett regelbundet och avse handledning i psykoterapeutiskt arbete. Under studietiden ha möjlighet till psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst 50 %. Lokal: Utbildningen sker i SAPU:s lokaler, Brännkyrkagatan 76, på Södermalm i Stockholm (T-bana Zinkensdamm) Internatet kommer att vara på en kursgård med pendlingsavstånd från Stockholm.

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete, 90 hp.

Psykoterapeutprogrammet, legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi, 90 hp fysioterapeut) som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.

År 1, 30 hp Kurser inom psykologi/psykoterapi som rör yrkesroll, juridik, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt diagnostik och psykopatologi. År 2, 30 hp Kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod Magisterexamen i socialt arbete som påbyggnad på socionomexamen efterfrågas av allt fler arbetsgivare och ger dig fördjupade kunskaper i socialt arbete. Plats Östersund Det sociala arbetets uppkomst och innebörd är ett ombestritt ämne. Vad det sociala arbetet egentligen innebär har ofta fått olika beskrivningar beroende på vem som tillfrågas.