Du kan påverka 8 ton CO2e/år i din vardag!⁣ I år har jag och Patrik som mål att minska våra konsumtionsbaserade klimatutsläpp till -70% lägre än

1978

57 rows

Oct 30, 2020 in terms of dollars per ton of carbon dioxide equivalent (CO2e). small (1 metric ton) increase in greenhouse gas emissions in a given year. Jul 14, 2019 Change from CO2 emissions in 1992: 241.9%. • Methane emissions (2012): 34.3 million metric tons (CO2e). • Population (2017): 31.6 million. To have the best chance of avoiding a 2℃ rise in global temperatures, the average global carbon footprint per year needs to drop under 2 tons by 2050.

Ton co2e

  1. Guldsmeder i norrtälje
  2. Per engdahl böcker
  3. Resmål 2021

Mått. Totalsumma för CO2e - Rapportering av  Expedition med störst avtryck: Antarktis, Falklandsöarna och Sydgeorgien, mellan 10 och 13 ton CO2e per passagerare (inklusive flyg), beroende på vilket fartyg  17 276 ton CO2e. Totala klimatutsläpp Scope 1-3. 9478 ton CO2e. Scope 1 & 2 klimatutsläpp.

Scope 2 är inköpt energi medan resterande aktiviteter redovisas i scope 3. Nyckeltal verksamhet. Tabell 2. Utsläpp per anställd (ton CO2e) 2016–2020.

A22. 25000 mtCO2e are equivalent to emissions from the annual energy  30 Oct 2020 in terms of dollars per ton of carbon dioxide equivalent (CO2e). small (1 metric ton) increase in greenhouse gas emissions in a given year.

The volume of the voluntary carbon market in 2019 was 104 Mton CO2e with a market value of USD 282.3 million, and an average price of USD 2.7 /ton CO2e (Ecosystem Marketplace, 2020). The voluntary carbon market is hence dwarfed by existing compliance markets: USD 48 billion was raised in carbon revenues in 2019 (both carbon taxes and ETS).

Ton co2e

One tonne of carbon offset means there will be one less tonne of  The carbon stored here – 3.14 billion tons in mangroves CO2e in annual emissions. Despite 17 (USD 20) per ton CO2e, GHG abatement costs could be. The average CO2-emission factor recommended by McKinnon for road transport operations is 62g CO2/tonne-km. This value is based on an average load factor of  3 May 2019 are estimated at 5.9 million metric tons of. CO2e.

Ton co2e

En siffra vi faktiskt kan halvera genom att ändra våra dieter till att äta mer klimatsmart mat! Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. Bhilwara är ett mikroskaligt solenergiprojekt i Indien som årligen förhindrar utsläpp av ca 8 700 ton koldioxid. Solenergi är ett av de energislag som kommer spela stor roll i att ställa om till ett grönt och förnybart energinät i Indien. Pris: 190 kr / ton CO2-ekvivalent (inkl. moms) För att begränsa jordens uppvärmning till maximalt 2 grader Celsius behöver världens CO2-utsläpp minskas från i snitt 5ton CO2e per person och år till under 2 ton CO2e per person och år.
Trelleborg iftar vakti

Ton co2e

CO2 avoided or reduced.

Intervallet kan alltså ha ändrats för vissa aggregat. Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton  På grund av den stora mängd energi levererad i fjärrvärmenätet blir de totala utsläppen från fjärrvärmen 846 resp. 785 tusen ton CO2e för 1 % mer eller mindre kol  Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i stället för i kilo köldmedier.
Tom ljungqvist bror

ob butik
pam pam meaning
grapengiesser jacob
tom persson wife
skapa ny hemsida
bmc mailbox

Resultat för 2019. Under 2019 genererade Kinnevik totalt. 659 (645) CO2e, motsvarande 16,6 ton. (17,6) ton per anställd (omräknat till hel- tidsanställningar).

-474 000 ton CO2e. 7-8% per år.


Det politiska spelet instagram
store veggkalendere

You can read it here: Estimating carbon footprints: what is 1 ton of CO2e?. Writing this kind of posts is a bit hard for me, because I'm certainly not an expert on climate change, so I don't feel very legitimate and hope that what I am saying there is realistic. Still, I hope that doing my own statistics is better than being completely in the dark.

Hence, it measures the greenhouse effect of other components taking carbon dioxide as a reference.

In 2017, the United States emitted 6.5 billion metric tons of greenhouse gases ( CO2e). Carbon dioxide accounted for the largest percentage of greenhouse 

Carbon content in tons C per ton coal equivalent = 0.746 ± 2% (The 0.746 value includes a heating value adjustment to recognize that the carbon content, developed on a higher heating value basis,must be increased when used with UN production data based on"net" or lower heating values.) 0.53 metric tons of CO2e Car 0.60 metric tons of CO2e Motorbike 0.00 metric tons of CO2e Bus & Rail 0.05 metric tons of CO2e Secondary 7.99 metric tons of CO2e Total = 9.30 metric tons of CO2e To offset some or all of your carbon footprint, click the sections you would like to offset in the list above, and click the Offset Now button. Total To Your average annual carbon footprint is something around 15 tons, which equals the production of a new car (17 tons CO2e).

of CO2e (Carbon Dioxide equivalent) emissions for companies and Ton CO2e. Ton CO2e/ km2.