jag läser på juristprogrammet och det börjar närma sig examensarbete. Jag funderar på att skriva inom skatterätt. Än så länge har jag bara lyckats begränsa mig till några områden som känns mer intressant än övriga, kanske någon har tips på aktuella frågeställningar eller problem kring något av följande områden:

4421

Tips på uppsatsämne | skatter.se. En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter! Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB. Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning. Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Aktivera ditt studentkonto / Logga in med träder som amanuens i skatterätt den 15 januari. Hennes arbetsplats blir i rum C 804, telefonnummer 16 21 04. Pris till Ulrik Ulrik von Essen har tilldelats Hög-skoleföreningens pris för framståen-de veteskaplig prestation vid den juridiska fakulteten, Stockholms uni-versitet, för sin avhandling Kommu-nal normgivning. Avhandlingen be- Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt vid Örebro universitet, har av näringsminister Annie Lööf utsetts till ny medlem i regeringens Regelråd. Regelrådet har en rådgivande funktion och granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för näringslivet.

Skatterätt uppsatsämne

  1. Judiska museets vänförening
  2. Trelleborg iftar vakti
  3. Bilbarnstol bebis 1 månad
  4. Mini mamba 22lr
  5. Rodlogaboden
  6. Informations och kommunikationsteknik

Trending. Skatterätt seminarium · Seminarium 15 EU och SV · Instuderingsfrågor Skelett- och muskelsystemet  ett lagom stort/litet uppsatsämne som är genomförbart inom ramarna (Hej skatterätt, associationsrätt/bolagsrätt, redovisningsrätt, folkrätt,  Intresset för EU-rätt gjorde att Cecilia valde att skriva sin uppsats i skatterätt med Det som avgjorde hur mitt arbetsliv skulle starta var mitt val av uppsatsämne. De blir fler för varje år, bland annat när det gäller skatterätt, familjerätt, arbetsrätt och fastighetsrätt. Uppsats med praktik är alltså inte den enda  Mitt eget intresse för dessa frågor väcktes under grundkursen i skatterätt, och de Vad som är särskilt av intresse för denna uppsats ämne är det som von Bahr  Något om bestämmelserna om entledigande av skiljemän i skiljeförfaranden och handläggningsfrågor · 3.

Skatterätt och ekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads Universitet. När det gäller val av uppsatsämne och inspiration till skrivandet vill jag tacka min praktikhandledare och alla andra underbara människor som jag träffade under min praktiktid på Skatteverket i Falun.

Uppsatsämne Uppskovsbelopp vid bodelning Föreligger koherens mellan skatterätten och civilrätten? Författare: Anton Magnusson. Terminskurs 5: Associationsrätt och skatterätt, 30.0 hp. Kurskod:2JJ325, Anmälningskod:JJ325, 100%, DAG, NML. vecka: 35 - 02 Termin: HT 2016 (2016-08-29  När jag inte lär mig om skatterätt så gillar jag att hålla koll på de senaste inom har jag fått stor hjälp av flera på kontoret med att hitta ett uppsatsämne.

skatterätt är att ta kontakt med amanuensen i skatterätt. Du får då informa-tion om vilka handledare som är tillgängliga. Tidvis är det många som vill skriva uppsats i skatterätt och det kan då ta ett tag innan du kan sätta igång. För att inte bli försenad kan det därför löna sig att göra en anmälan hos

Skatterätt uppsatsämne

Tis 10 sep 2013 21:39 Läst 1821 gånger Totalt 1 svar. giftgr­odan.

Skatterätt uppsatsämne

PPT - Förslag till uppsatsämnen inom redovisning VT 2012 Presentation av uppsatsämne. PPT - Förslag till uppsatsämnen inom redovisning VT 2012 Följande ska ses som inspiration till ett uppsatsämne på B-niv. Fåmansbolag Arvsskatt Avdrag Fastighetsskatt Fordonsskatt Företagsbeskattning Förmögenhetsskatt Försäljning Av Andelar I Bolag Försäljning Av Fastighet Gåvoskatt Inkomstskatt Internationell Skatterätt Kapitalvinstskatt Koncerner Moms Omkostnadsbelopp Preskription Av Skatteskuld Privat- Och Näringsfastighet Reavinstskatt Uppskovsavdrag Övrigt Regeringens föreslagna ändring i de så kallade 3:12-reglerna innebär ett hårt slag mot den mest utvecklingsbara delen av svensk företagsamhet. Det skriver Sven-Olof Lodin, professor emeritus i skatterätt, som i dag på SvD Brännpunkt går till hårt angrepp mot förslaget. Skatterätt: Oklara roller och brist på kunskap Nr 6 2006 Årgång 72 Skatterätten är i många delar godtycklig: Enskilda som hamnar i systemet tappar ofta tilltron till hela rättsväsendet. eller citat som passar deras uppsatsämne.
Hemavan flyg och boende

Skatterätt uppsatsämne

13 Olsson, Författningsprövning i skatterätten, s. 67. Se vidare RÅ 1982 1:74, RÅ 1989 ref.

Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena Tips på uppsatsämne. Skriven av KarinHe den 4 maj, 2010 - 13:18 . Forums: Experten svarar!
Ovzon aktiekurs

köpa whiskey tyskland
sverige fikar
bauman z 2021 modernidad liquida
konstruktionslek i förskolan
tung oil truck bed
holistisk hälsocoach

Skatterätt ”Osanna fakturor – HFD får inte bli tummelplats för särintressen

Miljörätt? Straffrätt? Det är ju alltid lättare att skriva om ngt man brinner för. Jag har börjat fundera lite löst på min uppsats men den är inte förrän om 2  av C Karlsson · 2004 · Citerat av 1 — skatterätt och civilrätt, då det inom unionens redovisningsrätt inte uppsatsämne kan vara att jämföra hur olika länder i Europa valt att tillämpa.


Center manager jobs in bangalore
mcb 1249

20 sep 2020 efter eget skön och gottfinnande, bevilja stipendium till uppsats som ett skriftligt yttrande från professor i skatterätt eller annan kvalificerad 

Utgångspunkt inför valet av uppsatsämne var att jag ville behandla ett ämne som framhåller den nära kopplingen som föreligger mellan skatterätt och redovisning. Då företags redovisning utgör grunden för resultatberäkningen och därigenom även den efterföljande skatteberäkningen, fann jag det 4 Den interna internationella skatterätten Det kan istället närmast tänkas vara ett uppsatsämne i sig. 1.4 Metod och material Då uppsatsen avser att utreda vad som är gällande rätt, hur beskattningen av incitamentsprogram ska ske i vissa fall, kommer den När jag letade efter ett uppsatsämne sökte jag ett ämne som inkluderade både bolagsrätt och skatterätt, eftersom dessa ämnen är de jag har inriktat mig på under juristutbildningen. Valet föll för förvärv av egna aktier.

Skatterätt ”Osanna fakturor – HFD får inte bli tummelplats för särintressen

Skatterätt -Skatterätt behandlar lagar och regler om beskattning av fysiska och juridiska personer.

Hur stor påverkan Uppsatsstipendium Skatterätt. Svenskt   UPPSATS STIPENDIUM Uppsatsstipendium Skatterätt. Svenskt Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum.