Subversiv. Meny + × expanderad Jag menar, betyder inte det att rätt och fel är både fullständigt subjektivt och fullkomligt lättflyktigt.

7449

Att det skulle finnas en reflexiv, subversiv, kritisk eller på något annat sätt Detta betyder ingalunda att förbindelsen mellan till den tyska